Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování
osobních údajů

V Království Duše věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost.

Pokud jste klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Prosím seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

 

Jana Štantejská, se sídlem Zvole, Hlavní 155, IČO: 46377395, Kontakt: jana@kralovstviduse.cz

 

Vaše osobní údaje zpracovávám v rámci projektu Království Duše jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktní údaje

Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mne kontaktovat na e-mail: jana@kralovstviduse.cz

 

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR a budu vás v něm podporovat.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mne svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

 • poskytování služeb v rámci programu Metabolic Balance

 

Při vstupní konzultaci výživový poradce od klienta zjišťuje: jméno, datum narození, adresu bydliště, kontaktní údaje, hmotnost, obvody těla, složení těla, výšku, ev. i krevní tlak, dosavadní jídelníček, údaje o pohybové aktivitě, spánku (a toto opakuje při dalších konzultacích za účelem sledování vývoje a případných nutných úprav jídelníčku), zdravotní a psychické obtíže, alergie a nesnášenlivosti různých potravin, užívané léky, potravní doplňky (aby mohl sestavit a jídelníček odpovídající potřebám klienta a adekvátně jej upravovat).

 

Za účelem sestavení žádanky na odběr krve je zapotřebí: datum narození a rodné číslo (nejspolehlivější identifikace pro laboratoř). V krvi je testováno: ALP, amyláza, bilirubin, vápník, cholesterol, CK, železo, eozinofily, erytrocyty, GMT, celková bílkovina, glukóza, AST, ALT, hematokrit, hemoglobin, kyselina močová, urea, HDL, draslík, kreatinin, LDH, leukocyty, lipáza, MCH, MCV, monocyty, sodík, neutrofily, trombocyty, triacylglyceroly, TSH, CRP (z bezpečnostních a právních důvodů a také za účelem další personifikace výběru potravin software Metabolic balance®). Výživový poradce komunikuje s laboratoří Synlab on-line. Do portálu Synlab zadává pro tvorbu žádanky identifikaci klienta a poté zde má přístup k hotovým výsledkům odběrů krve. Přístup do portálu Synlab je chráněn loginem a heslem. V případě, že klient půjde na krevní odběry do jiné laboratoře než Synlab, sám nese zodpovědnost za to, jakou cestou své výsledky doručí výživovému poradci ke zpracování.

 

Výše zmíněné získané údaje ze vstupní konzultace zadává výživový poradce do portálu společnosti Metabolic Balance GmbH & Co. KG, která má sídlo v Německu a která dle zadaných parametrů vygeneruje pro klienta individuální nutriční plán Metabolic balance®.

 

Přístup do portálu je zabezpečen heslem a loginem, uvnitř systému jsou data anonymizována - jméno je nahrazeno číselným kódem. Zadaná data do portálu slouží výhradně za účelem sestavení individuálního nutričního plánu, popřípadě k tvorbě anonymních statistických přehledů společnosti Metabolic Balance GmbH & Co. KG. V případě technických či jiných obtíží spojených s generováním nutričního plánu může zadaná data vidět programátor, lékař nebo potravní inženýr společnosti Metabolic Balance GmbH & Co KG nebo v případě nutnosti i zástupce Metabolic balance® pro Českou republiku - paní Ivana Buttner. Všechny dotčené strany jsou smluvně vázány k povinné mlčenlivosti a ochraně osobních údajů v souladu s platnou legislativou GDPR.

 

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail a telefon nezbytně potřebuji k plnění smlouvy.
 • vedení účetnictví
  Jste-li klienti, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji za účelem vyhovění zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším klientem, dělám tak na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste klientem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • pokročilý marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktních údajů.
 • fotografická dokumentace – živé akce např. školení, konference.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Cookies

Při procházení webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Byla přijata a jsou udržována veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

 

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe a na dané zpracování se specializují.

 

Jsou to poskytovatelé platforem či služeb pro sestavení individuálního nutričního plánu Metabolic Balance, přímý marketing a účetnictví.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: jana@kralovstviduse.cz

 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 

Díky právu na přístup mne můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

 

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

 

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě ve lhůtě 30 dní.

 

Právo na vymazání vašich údajů z naší databáze (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje od ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

 

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy budou smazány všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abychom s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li klient na základě vašeho souhlasu.

 

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 5. 2018